Loading…

Genealogy Online Store

C. H. Strandberg: Åbo stifts herdaminne 1 (1832)
C. H. Strandberg: Åbo stifts herdaminne 1 (1832)
s. 176
s. 176
s. 274
s. 274
s. 289
s. 289
Price
5,00 €

Åbo stifts herdaminne, ifrån Reformationens början till närvarande tid. Samladt och i ordning bragt af Mag. Carl Henric Strandberg, Prost och Kyrkoherde i Loppis. Förra delen. Tryckt hos Christ. Ludv. Hjelt, Åbo 1825. 445 s.

Your shopping cart is empty