Loading…

Genealogy Online Store

Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 45  (2003)
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 45 (2003)
Sisällys - Innehåll
Sisällys - Innehåll
Price
7,00 €

Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja - Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 45. Toimittaja - redaktör P. T. Kuusiluoma. Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland 2003. 376 s. ISBN 952-5130-07-X. ISSN 0355-318

Huom! Tuote on sähköinen, PDF-muodossa.

Lukijalle 6
Till läsaren 7
Terhi Nallinmaa-Luoto & Tuomo Tukkinen:  Tasavallan presidentti Tarja Halosen esivanhemmat 8
J. E. O. Screen:  Everstiluutnantti, vapaaherra Gustaf Adolf Konstantin Gripenberg 28
Georg Luther & Juha Rouvinen:  Neiglick-suvun vaiheita 1800-luvulle 53
Heikki Vuorimies: Syksyllä 1721 Hämeen läänin jalkaväkirykmentin pohjoishämäläisiin komppanioihin siirretyt ruotsalaissotilaat 122
Carl-Thomas von Christierson: Butakov - en rysk marinofficersdynasti medfinländsk anknytning 220
Heljä Pulli: Karjalaisten sukunimien muuttumisesta 251
Åke Backström: Finska Krigskommissariatets treversioner 1819-1903  281
Jukka Kokkonen & Jukka Partanen: Kapinamiehiä, katoja ja perheitä. Lähteitä veronvuokraajien ajan Pielisen Karjalasta 300
Selostuksia - Referat 365 
Kirjoittajat - Författare 376 

Your shopping cart is empty