Loading…

Genealogy Online Store

Genos 2018-2
Genos 2018-2
Price
2,00 €

Genos is the most important periodical in Finnish genealogy. It is published by The Finnish Genealogical Society. Articles are in Finnish or in Swedish with an English summary. 

Sisällys - Innehåll:

TUTKIMUS • FORSKNING
Kari-Matti Piilahti: ”Eräs tapa rakentaa yhteiskuntaa". Sukututkimuksen vaiheita Suomessa 1900-luvulla 66
Tapio Vähäkangas: Lammin Vanhankartanon omistajat 96

AJANKOHTAISTA • AKTUELLT
Mervi Lampi: Suku 2018 -tapahtuma Tampereella 110

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN 115

KIRJA-ARVIOITA • RECENSIONER 123

SEURAN TOIMINNASTA • OM SAMFUNDETS VERKSAMHET
Seurassa tapahtuu • Det händer i Samfundet 127

Your shopping cart is empty