Loading…

Genealogy Online Store

Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa
Price
5,00 €

Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa. Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia 1. Toim. P. T. Kuusiluoma
Suomen Sukututkimusseura 2014. 18 s.

Teos on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa. Ohjeistus jakautuu kolmeen pääosaan: henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Käytännesäännöissä opastetaan mitä tietoja sukututkija saa ja mitä ei saa kerätä ja tallentaa sukututkimusrekisteriin. Siellä myös kerrotaan millä tavoin henkilötietolaki on eri tilanteissa otettava huomioon ja annetaan ohjeita henkilötietolain velvoitteiden toteuttamisessa.

Tuote on sähköinen. Printtiversion voit tilata Tiedekirjasta

Your shopping cart is empty