Loading…

Genealogy Online Store

Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 46 (2005)
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja 46 (2005)
Price
7,00 €

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja 46. Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 46. Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland, Helsinki - Helsingfors 2005. 402 s. 

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1917 lähtien. Vuosikerta 46 sisältää laajan artikkelin Suomeen kotiutuneista Långhjelm-suvuista sekä pohjoismaisista Lenning-suvuista. Lisäksi kirjassa on tutkimus maaveron vaiheista autonomian aikana sekä Viipurinlahden rannalla sijainneen Niemenlautan kartanon historiasta. Vuosikirjassa selostetaan myös Ruotsin valtionarkiston pertinenssikokoelmia sekä Ruotsin suurvalta-ajan eliittiin kuulunutta Horn-sukua ja vallan strategioita ennen isoa reduktiota. Vuosikirjassa julkaistaan perusteellinen selvitys vuonna 1721 ruotsalaisrykmenteistä Suomeen siirretyistä suomalaissyntyisistä sotilaista sekä esitellään Pohjanmaan rykmentin lähteitä suuren pohjan sodan ajoilta.

Sisällys – Innehåll

Lukijalle 6 
Till läsaren 7
Kari Tarkiainen: Pertinenssikokoelmat Ruotsin valtionarkistossa 8
Jussi T. Lappalainen: Parselit, jakopalkat, vakanssimaksut ja augmenttiverot. Maaveron vaiheet autonomian aikana 15
Jukka Lund: Ruotsin suurvaltakauden hallitseva eliitti. Horn-suku ja vallan strategia ennen isoa reduktiota 1600–78 92
Heikki Vuorimies: Pakkosiirto Suomeen? Havaintoja syksyllä 1721 ruotsalaisrykmenteistä Suomeen siirretyistä suomalaissyntyisistä sotilaista 116
Kristian Stockmann: Släkterna Långhjelm 183
Hans Andersin: Niemenlautta – karelsk herrgård med ägare från Viborg, S:t Petersburg och Stockholm 219
Gerald Enckell: Lenningstudier 254
Matti J. Kankaanpää: Pohjanmaan rykmentin lähteistä suuren pohjan sodan ajoilta ja maarulla vuodelta 1705 332
Selostuksia – Referat 391 

Tuote on digitaalinen, PDF-muodossa.

Your shopping cart is empty