Loading…

Genealogy Online Store

Genos 2023-1
Genos 2023-1
Price
10,00 €

Aikakauskirja Genos on suomalaisen sukututkimuksen tärkein julkaisusarja. Sitä julkaisee Suomen Sukututkimusseura ja se ilmestyy neljänä numerona vuodessa.

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät mm. esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita.

Genos on tieteellisesti toimitettu aikakauskirja ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Genos on saavuttanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa tason 1 (JUFO-luokitus 1).

Tuote on sähköinen, PDF-muodossa. Printtiversion voit hankkia Tiedekirjan verkkokaupasta.

GENOS 1/2023

TUTKIMUS • FORSKNING

Sasha Mäkilä: Autografi vai kopio? Leevi Madetojan nimikirjoitus sävellyskäsikirjoituksen autenttisuuden arvioinnissa

Seija Johnson: Talonpoikaisnaisen elämää Pohjanmaalla 1700-luvun jälkipuoliskolla

Stefan Backlund: Tuomas ja Mikael Hyrskymurto aatteiden evakkotaipaleella

Veli Pekka Toropainen: Vöyrin Rekipellon Storkarhu 1500-luvulta 1700-luvun alkuu

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN

KIRJA-ARVIOITA • RECENSIONER

Your shopping cart is empty