Loading…

Genealogy Online Store

Genos 2014-4
Genos 2014-4
Price
2,00 €

Genos is the most important periodical in Finnisg genealogy. It is published by The Finnish Genealogical Society. Articles are in Finnish or in Swedish with an English summary. 

Numerossa / i numret 4/2014:

TUTKIMUS • FORSKNING

Anu Koskivirta: Kuolemansyyn selvittäminen. Lainsäädäntö, vastuuviranomaiset ja asiakirja-aineistot Suomessa 1600-luvulta nykyaikaan 194

Veli Pekka Toropainen: Spitaalisten saari. Seilin hospitaalin varhaisvaiheita 210

Saara-Maija Kontturi & Jari Eilola: Varhaiset piirilääkärit kummeina. Mikrohistoriallinen näkökulma 226

Ulla Koskinen & Virpi Nissilä: Elisabeth Maria Jordanin ja Johan Rachlitzin avioliitto ja heidän jälkeläisiään 240

DIGITAALINEN TUTKIMUS • DIGITALISK FORSKNING

Sami Lehtonen: HisKi-tallennustyön uudet tuulet 244 

P. T. Kuusiluoma: Elossa olevien henkilötietojen käsitteleminen sukututkimuksessa 247 

AJANKOHTAISTA • AKTUELLT

38. Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 249

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN 250

KIRJA-ARVIOITA • BOKRECENSIONER 251

SEURAN TOIMINNASTA • OM SAMFUNDETS VERKSAMHET

Laura Aho: Suomen Sukututkimusseuran sähköiset viestimet ja palvelut 254

Ajankohtaista Seurassa • Aktuellt i Samfundet 256 

Your shopping cart is empty