Loading…

Genealogy Online Store

Taina Ukkonen: Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille
Taina Ukkonen: Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille
Price
10,00 €

Taina Ukkonen: Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille. Suomen Sukututkimusseuran oppaita 2. Suomen Sukututkimusseura, Helsinki 2015. 38 s.

Teos kertoo sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat keruuhankkeen suunnittelusta aineiston käyttöön ja arkistointiin. Oppaassa käsitellään erityisesti haastattelutyötä: erilaisia haastattelutapoja, kysymysten tehtäviä, haastattelutilanteen sujumista sekä tallennetun aineiston käsittelyä julkaisuja ja arkistointia varten. Lisäksi esitellään muistitietoaineiston ominaispiirteitä ja sitä, millä tavoin muistot ja tarinat kertovat menneisyydestä.

Huom! Tuote on sähköinen, PDF-muodossa. Printtiversion voit ostaa Tiedekirjan verkkokaupasta.

Your shopping cart is empty