Loading…

Genealogy Online Store

J. Oskar I. Rancken: Slägten Rancken i Finland (1882)
J. Oskar I. Rancken: Slägten Rancken i Finland (1882)
Price
3,00 €

Slägten Rancken i Finland jemte närmaste kända förbindelser, i äldre tid i synnerhet genom familjen Klöfverblad; utkast af J. Oskar I. Rancken. Wasa Tryckeribolags tryckeri, Nikolaistad 1882. 46 s. + family tree

Digital product, in PDF-format.

Your shopping cart is empty