Loading…

Genealogy Online Store

C. H. Strandberg: Åbo stifts herdaminne 2 (1834)
C. H. Strandberg: Åbo stifts herdaminne 2 (1834)
s. 1
s. 1
s. 150
s. 150
s. 295
s. 295
Price
5,00 €

Åbo stifts herdaminne, ifrån Reformationens början till närvarande tid. Samladt och i ordning bragt af Mag. Carl Henric Strandberg, Prost och Kyrkoherde i Loppis. Sednare delen. Tryckt hos Christ. Ludv. Hjelt, Åbo 1834. 398 s.

Your shopping cart is empty